Yazar : Seyyid Şerîf el-Cürcânî

Şerh

Şerhu'l-kasîdeti'l-ayniyye li’bn sînâ

Eser İbn Sînâ’nın el-Kasîdetü'n-nefsiyye, el-Kasîdetü'r-rûhâniyye ve el-Kasîdetü'r-rûhiyye, el-Kasîdetü’l-ayniyyeti’r-rûhiyye adlarıyla da anılan ve yirmi beyitten müteşekkil eserinin şerhidir. İbn Sînâ’nın bu ...

Seyyid Şerîf el-Cürcânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi