Yazar : Celâleddin ed-Devvânî

Telif

Ahlâk-ı celâlî

Müellifin eserine verdiği Levâmi’ü’l-işrâk… künyesinden, ana konularda verdiği "lâmi‘" başlıklarından ve -bir nevi fasl'ın teknik anlamda karşılığı diyeceğimiz- "lâmi‘" ibaresiyle alt başlıklardan anlaşıcağı ...

Celâleddin ed-Devvânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî halkı ef‘âli’l-ibâd

Fiillerin kaynağı meselesini işleyen eser ahlâk ilmi açısından da "ahlâkî fiillerin kaynağı" meselesi üzerinden ilişkilendirilecek mahiyeti haizdir. Müellif eserinin girişinde kulların fiilleri konusunda üç ayrı "ihtimale" yer ...

Celâleddin ed-Devvânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi