Yazar : Celâlzâde

Telif

Mevâhibü'l-hallâk fî merâtibi'l-ahlâk

Türkçe kaleme alı‎nan bu eseri müellif Kanunî Sultan Süleyman'a ithaf etmiş‏tir. Eseri telif nedenini ise müellif; ilk olarak r‎ıza-yı‎ hakka muvaffak olmak için ameli salihden bir amel bulub güzel ecirlere mazhar olmak ...

Koca Nişancı Celâlzâde Celâlzâde Tosyevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi