Yazar : Cemâleddin el-Gürânî

Telif

Reyhânü'l-kulûb fî't-tevessül ile'l-mahbûb

Eserinin telif sebebi olarak müellifin girişteki, "…Bazı sevgili dost ve talebelerim benden dönüş/tevbe yolları, hırka giyme, zikri telkin etme ve bütün âdâblar hususunda kendilerine bir şeyler söylememi istediler. Ben de bunları ...

Cemâleddin el-Gürânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi