Yazar : el-Kütahyevî

Şerh

Şerhu'l-kasîdeti'l-ayniyye li’bn sînâ

Eser İbn Sînâ’nın "el-Kasîdetü'n-nefsiyye, el-Kasîdetü'r-rûhâniyye, el-Kasîdetü'r-rûhiyye ve el-Kasîdetü’l-ayniyyeti’r-rûhiyye" adlarıyla da anılan ve yirmi beyitten müteşekkil eserinin şerhidir. İbn Sînâ’nın ...

Kütahî el-Kütahyevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi