Yazar : İbrâhim el-Gülşenî

Telif

Pendnâme

Toplam 196 beyitten müteşekkil olan bu eserde çeşitli dinî, tasavvufî ve ahlâkî nasihatlere yer verilmiştir. Müellif ve eserlerine dair yaptığı çalışmasında Himmet Konur eser hakkında şu ifadelere yer verir: "Dünyaya karşı ...

İbrâhim el-Gülşenî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi