Yazar : İhtiyârüddin

Telif

Esâsü'l-iktibâs

Eserin girişinde zikredilen beyitlerde, telif tarihine, başlangıç ve son kısmındaki beyitlerde ise bitiş tarihine yer verilmiştir. Buna göre eserin telifine hicrî 897'de başlanmış olup yine aynı yılda telifi tamamlanmıştır. Eserde ...

İhtiyârüddin Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi